Polityka prywatności
Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE przepisy prawa wymagają od nas przekazania Ci informacji o tym, w jaki sposób VMR Sp. z o.o. Sp.k. (dalej będziemy określać się jako „VMR”) przetwarza (np. zbiera i zapisuje) Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko albo adres email), oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest VMR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-179) przy ul. Smoluchowskiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000457328, REGON: 302400674, NIP: 781-188-44-27

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do dostarczania użytkownikowi informacji z serwisu dostosowanych do jego oczekiwań. Plik cookie zawiera informacje, które mogą być wysyłane z serwisu do przeglądarki Użytkownika, a następnie zapisywane w Jego systemie. Wykorzystywanie przez VMR plików cookies zapewnia lepszą obsługę Użytkownika przy ponownym korzystaniu z serwisu. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informacje o otrzymywaniu plików cookie, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia. Użytkownik może również całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, jednak może się to wiązać z pewnymi nieprawidłowościami w dalszym funkcjonowaniu serwisu.

W jakich celach i z jakich przyczyn wykorzystujemy Twoje dane?

VMR przetwarza Twoje dane na podstawie: a) Art. 6 ust. 1 a RODO na podstawie zgody, jeżeli taka zgoda została nam przez Was udzielona (np. w zakresie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych) b) Art. 6 ust. 1 b RODO w celach umożliwienia nam podjęcia na Wasze żądanie działań związanych z nawiązaniem z Wami współpracy, natomiast w przypadku zawarcia z Wami co najmniej jednej umowy, dane przetwarzane są na potrzeby jej realizacji c) Art. 6 ust. 1 c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na VMR (dla celów rachunkowych oraz podatkowych) d) Art. 6 ust. 1 f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VMR, polegających na: zachowaniu bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów między uczestnikami, archiwizacji dokumentów oraz prowadzeniu czynności analitycznych.

Jak długo wykorzystujemy Twoje dane?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych to w przypadku: a) danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązek uprawnego VMR – okres obowiązywania umowa, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących VMR i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego VMR b) danych osobowych przetwarzanych w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VMR – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania c) danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej odwołania.

Jakie masz uprawnienia wobec VMR w zakresie przetwarzania danych?

Od VMR możesz żądać dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu VMR udostępnia Twoje dane osobowe?

Odbiorcą Waszych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy VMR oraz podmioty współpracujące z VMR np. klienci, i ich pracownicy lub współpracownicy.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez VMR?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez VMR, możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: privacy@vmr.pl.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) zgodnie z Polityką Prywatności.
W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania lub dostępu do cookies.